ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Gazze Şeridi İnsani Durum Özeti

Poverty Rate Poverty Rate
%56
Yoksulluk Oranı
Poverty Rate Poverty Rate
%49
İşsizlik Oranı
Poverty Rate Poverty Rate
%68.5
Gıda Güvencesizliği
Poverty Rate Poverty Rate
%97
Su Kirliliği Oranı
Poverty Rate Poverty Rate
%45
İlaç Açığı
Poverty Rate Poverty Rate
10 s/g
Elektrik Kesintisi

İnsani Yardım Hikayeleri